400-008-4993 
E-mail:E-mail:tbaudin@163.com 
Fax:020-8641-4993                      
Address:B13, Huachang Animation Industrial Park, Jinshan Road, Shiji Town, Panyu, Guangzhou